Пропонуємо вашій увазі досягнуті та заплановані рівні показників якості телекомунікаційних послуг (дані за 2012 рік).

Як відповідальний оператор, «Київстар» дотримується вимог законодавства України в сфері телекомунікацій. Відповідно до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174, оператори телекомунікацій зобов’язані оприлюднювати, у тому числі, за допомогою своїх веб-сайтів, показники щодо досягнутих рівнів якості послуг, та запланованих на поточний рік.

Поточні та перспективні рівні якості телекомунікаційних послуг «Київстар» (відповідно до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174)

Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюдненняОдиниця виміруРівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку (ЦОВЗ)Рівень, який був запланований на звітний рік**Досягнутий рівень за звітний рік***Запланований рівень на поточний рік
Б10002000300040005000
Послуги фіксованого телефонного зв’язку:
Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час%не менше 90не меньше 90всі абоненти фіксованого телефонного зв’язку ПрАТ «Київстар» є бізнес-клієнтами (юридичними особами), строки підключення їх кінцевого обладнання визначені у відповідних угодахне менше 90
Відсоток справних таксофонів%не менше 90--
Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рікне більше 0,2не більше 0,20,00136не більше 0,2
Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час%не менше 65не меньше 65НД
(не було звернень)
не менше 65
Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рікне більше 0,8не більше 0,80,00000не більше 0,8
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності)%не більше 1не більше 10,43896не більше 1
Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування%не більше 1не більше 10,00000не більше 1
Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування%не більше 1не більше 10,00000не більше 1
Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів%не більше 10не більше 103,73000не більше 10
Відсоток неуспішних викликів для міських викликів%не більше 5не більше 52,83000не більше 5
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для міжміських викликів%не менше 90не менше 9099,20000не менше 90
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для місцевих викликів%не менше 85не менше 8597,57000не менше 85
Послуги рухомого зв’язку:
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некорректності (неправильності)%не більше 1не більше 10,04573не більше 1
Відсоток відкритих особових рахунків абонентів попередньо оплачених послуг, на які були отримані звернення від споживачів щодо некоректності (неправильності) розрахунку за надані послугин%не більше 1не більше 10,00759не більше 1
Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування%не більше 1не більше 10,05212не більше 1
Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування%не більше 1,5не більше 1,50,00335не більше 1,5
Відсоток неуспішних викликів для національних викликів%не більше 10не більше 101,54114не більше 10
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення викликів для національних викликів%не менше 90не менше 90100,00000не менше 90
Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань%не більше 5не більше 50,63771не більше 5

Примітка.Звернення споживача — це заява (клопотання) або скарга споживача з питань надання та отримання телекомунікаційної послуги, яка викладена в письмовій формі, згідно з вимогами закону України «Про звернення громадян» та нормативних документів у відповідній сфері.