Пропонуємо вашій увазі досягнуті та заплановані рівні показників якості телекомунікаційних послуг (дані за 2015 рік).

Як відповідальний оператор, «Київстар» дотримується вимог законодавства України в сфері телекомунікацій. Відповідно до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174, оператори телекомунікацій зобов’язані оприлюднювати, у тому числі, за допомогою своїх веб-сайтів, показники щодо досягнутих рівнів якості послуг, та запланованих на поточний рік.

Поточні та перспективні рівні якості телекомунікаційних послуг «Київстар» (відповідно до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174)

Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюдненняОдиниця виміруРівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ)Рівень, який був запланований на звітний рік**Досягнутий рівень за звітний 2015 рік***Запланований рівень на поточний рік
Б10002000300040005000
Послуги фіксованого телефонного зв'язку:
Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв'язку, виконаних за нормований час%не менше 90не меньше 90-
(всі клієнти В2В та підключаються по унікальним угодам)
не менше 90
Відсоток справних таксофонів%не менше 90---
Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рікне більше 0,2не більше 0,21,26%не більше 0,2
Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час%не менше 65не меньше 6599,92%не менше 65
Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рікне більше 0,8не більше 0,80,04%не більше 0,8
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності)%не більше 1не більше 10,11%не більше 1
Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування%не більше 1не більше 10,62%не більше 1
Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування%не більше 1не більше 10,36%не більше 1
Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів%не більше 10%не більше 10%7,14%не більше 10%
Відсоток неуспішних викликів для міських викликів%не більше 5%не більше 5%3,17%не більше 5%
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для міжміських викликів%не менше 90%не менше 90%98,48%не менше 90%
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для місцевих викликів%не менше 85%не менше 85%95,86%не менше 85%
Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД).%не більше 5%не більше 5%0,00%не більше 5%
Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови.%не менше 85%не менше 85%99,33%не менше 85%
Послуги рухомого зв'язку:
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некорректності (неправильності)%не більше 1не більше 10,04%не більше 1
Відсоток відкритих особових рахунків абонентів попередньо оплачених послуг, на які були отримані звернення від споживачів щодо некоректності (неправильності) розрахунку за надані послугин%не більше 1не більше 10,03%не більше 1
Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування%не більше 1не більше 10,01%не більше 1
Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування%не більше 1,5не більше 1,50,02%не більше 1,5
Відсоток неуспішних викликів для національних викликів%не більше 10%не більше 10%1,48%не більше 10%
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення викликів для національних викликів%не менше 90%не менше 90%95,15%не менше 90%
Відсоток встановлених з'єднань, які закінчилися передчасним роз'єднанням не за ініціативою абонента для національних з'єднань%не більше 5%не більше 5%0,25%не більше 5%
Коефіцієнт непридатності радіомережіне більше 0.05не більше 0.050,003не більше 0.05
Коефіцієнт недоступності мережіне більше 0.05не більше 0.050,000не більше 0.05
Відсоток спроб підключення та реєстрації у мережі, які відповідають нормам за часом підключення та реєстрації у мережі%не менше 90%не менше 90%100%не менше 90%
Відсоток неуспішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів%не більше 10%не більше 10%3,15%не більше 10%
Відсоток спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання до мережі з комутацією пакетів%не менше 90%не менше 90%97,07%не менше 90%
Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови%не менше 70%не менше 70%88,12%не менше 70%
Відсоток текстових повідомлень SMS, що відповідають нормам за часом доставки від кінця до кінця%не менше 80%не менше 80%100%не менше 80%
Відсоток недоставлених текстових повідомлень SMS%не більше 5%не більше 5%0,07%не більше 5%
Послуги із доступу до інтернету:
Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості.не більше однієї добине більше однієї добиодна добане більше однієї доби
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності).%не більше 1не більше 10,08%не більше 1
Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування%не більше 1не більше 10,08%не більше 1
Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування%не більше 1не більше 10,06%не більше 1
Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі.%не менше 90не менше 90показник не придатний для використованої технологіїне менше 90
Відсоток незадовільних з'єднань за швидкістю передачі даних%не більше 10не більше 100,00%не більше 10
Відсоток успішних реєстрацій у мережі%не менше 90не менше 90показник не придатний для використованої технологіїне менше 90
Відсоток відмов%не більше 10не більше 107,15%не більше 10

Примітка.Звернення споживача — це заява (клопотання) або скарга споживача з питань надання та отримання телекомунікаційної послуги, яка викладена в письмовій формі, згідно з вимогами закону України «Про звернення громадян» та нормативних документів у відповідній сфері.