Мобільний телефонний зв’язок сьогодні — це одна з найбільш успішних та дуже динамічних за розвитком областей радіозв’язку. Все більша кількість людей користується мобільними телефонами як звичайним та необхідним засобом комунікації. Цілком природно, що внаслідок цього оператори збільшують кількість базових станцій задля підвищення якості зв’язку та обслуговування постійно зростаючої кількості абонентів, а також з метою покриття мережею нових територій.

Однак більшість користувачів не знайомі з принципами функціонування радіозв’язку. Це викликає занепокоєння щодо можливого негативного впливу на здоров’я високочастотних радіосигналів, що розповсюджуються між мобільними телефонами та базовими станціями. З’являються публікації, котрі відверто спекулюють на побоюваннях людей. Вкупі з браком достовірної інформації це викликає цілком зрозумілі питання з боку громадськості. Основними операторами мобільного зв’язку України було узгоджену загальну позицію телекомунікаційної галузі. ЇЇ наведено нижче.

Офіційна позиція галузі

Сьогодні в Україні налічується вже більш ніж 51 млн абонентів різних мобільних операторів. Рівень проникнення мобільного зв’язку складає близько 108%. За 10 років користування мобільним зв’язком кількість абонентів збільшилась в 1000 разів у порівнянні з 1997 роком. Мобільні телефони стали основним засобом комунікації і невід’ємною складовою нашого життя.

Робота мобільного зв'язку забезпечується розвинутою мережею базових станцій (фіксованих антен), які передають інформацію на комутаційні центри за допомогою радіочастотних сигналів (РЧ-сигнали).У світі на сьогодні експлуатується близько 1,4 мільйони базових станцій, більш ніж 20 000 з них розташовані в Україні. З метою забезпечення підвищення якості мобільного зв'язку оператори збільшують кількість базових станцій та здійснюють їх постійне переоснащення відповідно до найновітніших технологічних розробок галузі. Факт наявності значної кількості радіо технічних об'єктів подекуди викликає занепокоєння можливим впливом радіосигналів на здоров'я користувачів.

Дане питання вже давно знаходиться під пильним наглядом світової спільноти. У світі за останнє десятиріччя було проведено кількасот досліджень радіочастотних електромагнітних полів, зокрема наслідків впливу сигналів мобільних пристроїв та мережевих елементів на людину.

У результаті проведених досліджень Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно визнала: «Жодна з проведених останнім часом експертиз не підтвердила, що РЧ-поля, створювані мобільними телефонами або базовими станціями, негативно позначаються на здоров'ї людей».

Важливо також знати, що в Україні діють одні з найжорсткіших у світі норм безпеки рівня електромагнітного випромінювання для елементів мережі мобільного зв’язку. Встановлені в Україні максимальні допустимі рівні випромінювання значно нижчі за допустимий рівень впливу РЧ-сигналів радіо та телевізійних перевачів, деяких інших побутових приладів (наприклад, НВЧ-печей).

З результатами останніх офіційних досліджень можна ознайомитися за наступними посиланнями:

Часті питання та відповіді

1. Для чого встановлюють базові станції мобільного зв’язку?

Базові станції встановлюють для забезпечення надійного зв’язку на заданій території (яку називають територією покриття). Базові станції об’єднуються шляхом використання радіорелейних прольотів або оптично — волоконних з’єднань в єдину мережу для підтримки безперервного зв’язку між мобільним абонентом при переміщенні абонента у просторі.

2. Принцип дії базової станції?

При здійсненні дзвінка, абонент за допомогою стільникового телефону через радіоканал з’єднується з базовою станцією. Якщо цьому абонентові дозволено отримувати послуги стільникового зв’язку, то через мережу базових станцій встановлюється зв’язок з визначеним кінцевим абонентом.

3. Санітарні норми допустимих рівнів електромагнітного випромінювання.

На початку 2017 року МОЗ України привів стандарти та санітарні норми електромагнітного випромінювання до таких, які застосовуються в країнах Європейського союзу. Відповідно було збільшено гранично допустимий рівень електромагнітного поля до 10 мкВт/см².

4. Чи можна встановлювати на одному місці більше 1 БС?

Можна, якщо сумарна потужність випромінювання не перевищує гранично допустимих рівнів, встановлених санітарними нормами.

5. Чи можна встановлювати базові станції на громадських будівлях та житлових будинках?

Так, можна, якщо сумарна потужність випромінювання не перевищує гранично допустимих рівнів, встановлених санітарними нормами.

6. Хто контролює встановлення та роботу БС?

Дозвіл на установку базової станції дає Укрчастотнагляд (УЧН, http://www.ucrf.gov.ua/) на підставі заявки оператора зв’язку, що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії, яка видається Національною комісією з питань зв’язку України (НКРЗ, http://nkrz.gov.ua/). Перед видачею дозволу УЧН проводить попереднє вивчення проектної документації радіотехнічного об’єкту, сертифікатів на обладнання, проводить аналіз електромагнітної сумісності. Крім того, УЧН проводить постійний моніторинг об’єктів на предмет виявлення порушень: станцій, що введені в експлуатацію, без наявності належних погоджень, і т.д. Безпосередньо перед початком будівельно-монтажних робіт проектною організацією розробляється робочий проект, який містить окремий розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище». Матеріали ОВНС розробляються на підставі результатів оцінки впливів на природне, соціальне і техногенне середовище, де наведені розрахунки гранично-допустимих рівнів ЕМП базової станції та містять відомості про межі санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови з позначенням на ситуаційній схемі.

7. Чому БС встановлюється саме на цьому місці?

Місце розташування базової станції обирається виходячи з необхідності забезпечити покриття і якість зв’язку і обумовлене, наявністю приміщень чи територій, що відповідають технічним вимогам для встановлення відповідного обладнання.

8. Чи будуть працювати інші побутові прилади, наприклад телевізор, без перешкод?

Для операторів мобільного зв’язку зараз виділено декілька діапазонів — смуги частот в районі 900 Мгц, 1800 МГц, 2100 МГц і 2600 МГц, які не перетинаються в частотному спектрі з частотами звичайного телебачення. Устаткування станцій мобільного зв’язку сертифіковане, у тому числі і на побічні випромінювання. Таким чином унеможливлений жодний вплив на побутові прилади включаючи телеприймачі.

9. Чи відповідають встановлені норми рівнів випромінювання в Україні світовим стандартам, аналогічним нормам в інших країнах?

Нормативна база України в області гігієни електромагнітного випромінювання — одна з найжорсткіших у світі.

Для порівняння:

Гранично допустимі рівні електромагнітного випромінювання:

  • Україна — 10 мкВт/см2
  • Росія — 10 мкВт/см2
  • Угорщина — 10 мкВт/см2
  • Скандинавія — 900 мкВт/см2
  • США — 1000 мкВт/см2