Політика конфіденційності для учасників платформи Workplace в соціальній мережі Facebook

Компанія «Київстар» (далі — Компанія або «Київстар») дбає про конфіденційність інформації, що надається користувачами під час користування мережею інтернет, зокрема веб-ресурсами Компанії.

У цій політиці під терміном «веб-ресурс» розуміються адреси спільнот ПрАТ «Київстар» (далі – Київстар) в соціальній мережі Facebook, розпорядником яких є Київстар або її працівники.

Нижче визначені принципи та способи обробки інформації, що надається користувачами веб-ресурсів Київстар. Радимо ознайомитися з цією інформацією до початку їх використання.

Згода на обробку персональних даних

Реєструючись на платформі Workplace (https://kyivstar.facebook.com), ви надаєте згоду Компанії на обробку в картотеках та/або за допомогою інформаційних систем ваших персональних даних, отриманих із первинних джерел, у тому числі паспортних даних, контактного телефону, e-mail тощо, відомостей, які надаєте про себе особисто, а також на передачу зазначених персональних даних третім особам (у тому числі поза межі держави перебування) з метою, визначеною у п. 4 цієї Згоди.

Одночасно ви підтверджуєте, що вас належним чином повідомлено про:

1. Володільця персональних даних, яким виступає Компанія;

2. Склад та зміст моїх персональних даних на обробку яких я надаю цю згоду;

3. Ваші права як суб’єкта персональних даних, а саме:

3.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

3.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані;

3.3. на доступ до своїх персональних даних;

3.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

3.5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

3.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

3.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

3.8. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

3.9. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

3.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

3.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

3.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

3.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для мене правові наслідки.

4. Мету обробки персональних даних: реєстрація на платформі Workplace ; обмін повідомленнями з користувачами та адміністраторами; персоналізація взаємодії з вами й під час надання сервісу; розробка нових інструментів, продуктів або послуг; синхронізація дій із платформою на різних пристроях, якими користується та сама особа, для покращення загальної роботи сервісу; проведення аналізу даних і системи, зокрема дослідження для покращення сервісу.

5. Осіб, яким передаються мої персональні дані, а саме: дата-центри для зберігання даних Facebook в Сполучених Штатах Америки, Швеції, Ірландії, Сингапурі та Японії.

Безпека

На веб-ресурсах Компанії вжито необхідних заходів для захисту інформації, що надається користувачами під час користування мережею Інтернет, від їхньої втрати, зловживання, несанкціонованого доступу, зміни або знищення. Однак просимо взяти до уваги, що абсолютно безпеч-ного та безпомилкового способу передачі даних мережею Інтернет не існує.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуг доступу до мережі Інтернет, а також за роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий або обмежений доступ до сайту.

Інформація, розміщена на веб-ресурсах «Київстар», охороняється чинним законодавством України, що регулює право інтелектуальної власності. Тиражування, переклад, запис в архіві, копіювання на інші електронні носії інформації, що розміщена на веб-ресурсах Компанії, заборонені.

Політика щодо файлів cookie

Файли cookie – це невеликі текстові фрагменти для зберігання відомостей у браузерах. Файли cookie використовуються для зберігання й отримання ідентифікаторів та інших відомостей про комп’ютери, телефони й інші пристрої. Інші технології, зокрема дані, які зберігаються у вашому браузері або на вашому пристрої, а також ідентифікатори, пов’язані з вашим пристроєм та іншим програмним забезпеченням, використовуються з аналогічною метою. Користуватися сайтом можна також без файлів «cookies». Їх можна вимкнути в будь-який момент або налаштувати пошукову систему так, щоб вона повідомляла про всі випадки, пов’язані з відправкою файлів цього типу.

У політиці (за посиланням) пояснюється, як Workplace використовує файли cookie та які варіанти ви можете вибрати.

Зміни в політиці конфіденційності

«Київстар» залишає за собою право вносити зміни в умови цієї політики конфіденційності.

Правила безпечного обміну інформацією серед учасників платформи Workplace Київстар в соціальній мережі Facebook

Нижче визначені основні правила, згідно з якими здійснюється поширення та обмін публікаціями, малюнками, слайдами, окремими файлами, відео, аудіо та текстовими повідомленнями, тощо (далі – інформацією) на платформі Workplace Київстар соціальної мережі Facebook (далі - Workplace).

З цією інформацією необхідно ознайомитися до початку використання Workplace.

Види інформації

При використанні Workplace в першу чергу необхідно звернути увагу на поняття наступних видів інформації:

1. Відкрита інформація (ВІ) ) - це інформація, що створена в Компанії чи для Компанії, знаходиться у вільному публічному доступі та не відноситься до інформації з обмеженим доступом.

2. Інформація з обмеженим доступом (ІзОД / конфіденційна інформація), до якої відноситься:

- Інформація про споживача — це відомості, що отримані при укладанні договору та/або наданні телекомунікаційних послуг. Інформація про споживача поділяється на персональні дані та абонентську інформацію.

- Персональні дані — цвідомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, у тому числі, але не обмежуючись, національність, релігійність, сімейний стан, стан здоров'я, освіта, адреса, дата і місце народження, майновий стан тощо.

- Абонентська інформація — це отримані при наданні телекомунікаційних послуг відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці. До таких відомостей може бути віднесено у тому числі, але не обмежуючись, належність номеру телефону або мережевого ідентифікатору, зміст отриманих послуг, дані про з’єднання, їх тривалість, вартість, маршрути передавання інформації, місце розташування кінцевого обладнання. Така інформація без обмеження може надаватись лише безпосередньо споживачу, якого вона стосується, а також його уповноваженому представнику на умовах та в порядку, визначеному чинним законодавством України. В усіх інших випадках Поширення такої інформація можливе лише у визначених законом випадках, за наявності особистої письмової згоди споживача телекомунікаційних послуг або за рішенням суду.

- Комерційна таємниця Компанії — це відомості, що пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю Компанії, доступ до яких обмежено Компанією та неправомірне розголошення, розповсюдження, розкриття, обнародування яких може завдати шкоди Компанії. До відомостей, що становлять Комерційну таємницю серед іншого, але не виключно, відносяться такі відомості: рівень прибутку і цінова політика; фінансові та адміністративні плани розвитку компанії; відомості про укладені або заплановані контракти (договори); дані про контрагентів (постачальників і клієнтів); власні винаходи та раціоналізаторські пропозиції, які ще не захищені авторським або патентним правом; власні аналітичні огляди ринку, маркетингові дослідження. Компанія визначає перелік таких відомостей, режим доступу до них та встановлює для них систему (способи) захисту.

За режимом доступу та механізмом передачі / розповсюдження ІзОД відноситься до конфіденційної інформації.

Про ці та інші види інформації ви можете дізнатись більше в «Положенні про відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом» за посиланням.

Правила безпечного обміну інформацією при використанні Workplace та відповідальність

З метою забезпечення належного рівня конфіденційності ІзОД:

1. Забороняється поширення та обмін конфіденційною інформацією на Workplace без застосування додаткових заходів захисту, особливості використання яких описані нижче.

2. Захист конфіденційної інформації, що планується до поширення та обміну на Workplace забезпечується за рахунок попереднього розміщення ІзОД на захищених корпоративних ресурсах (SharePoint або Цифрові сейфи) та відкриття доступу до неї для конкретних адресатів. Далі, для поширення та обміну інформацією на Workplace використовується лише посилання на зазначені захищені корпоративні ресурси.

3. Дозволяється поширення та обмін відкритою інформацією на Workplace без застосування додаткових заходів захисту.

4. Відповідальність за порушення правил безпечного обміну інформацією при використанні Workplace покладається на співробітника, який здійснює поширення та обмін інформацією.

5. Контроль за виконанням даних Правил покладається на адміністраторів Workplace, адміністраторів груп, безпосередніх керівників співробітників, Департамент кібербезпеки.

Якщо у вас виникають питання стосовно даних правил обробки інформації на Workplace, ви можете звернутись за додатковою консультацією за адресою pdp@kyivstar.net.