Повідомлення про обробку персональних даних кандидата та згода

Введення

При здійсненні господарської діяльності, Групою Компаній VEON, будуть оброблятися персональні дані (які можуть зберігатися на папері, в електронному вигляді або у будь-який інший спосіб) про наших кандидатів, і ми усвідомлюємо необхідність відноситися до них належним і законним чином згідно з чинним локальним законодавством з питань захисту і конфіденційності даних.

Це Повідомлення про обробку персональних даних кандидата (далі – «Повідомлення») описує порядок, за яким ПрАТ «Київстар» (далі – «Компанія» або «ми»), як володілець персональних даних, збирає, використовує та у будь-який інший спосіб обробляє інформацію про своїх кандидатів (далі – «Персональні дані кандидата») у зв’язку з їх зверненням з приводу працевлаштування, як описано більш детально нижче. У такому випадку зверненням з приводу працевлаштування ви вважатиметеся заявником відповідно до умов цього Повідомлення («Кандидат»).

Ми розуміємо важливість захисту Ваших Персональних даних як кандидата і прагнемо використовувати наш сумлінний досвід обробки таких даних. Наші процеси направлені на те, щоб збирати, обробляти, використовувати та передавати ці дані у відповідності до чинного законодавства.

Дані, що збираються та обробляються нами

Компанія збирає Персональні дані кандидата безпосередньо від Кандидата, а також, з інших доступних джерел у тій мірі, в якій вона є відповідною та дозволеною чинним законодавством. Згідно з чинним місцевим законодавством та практикою, категорії Персональних даних кандидата, які зазвичай збираються та обробляються в контексті набору персоналу, є такими:

 • ПІБ і контактна інформація (напр., адреса, адреса електронної пошти, номер телефону та інша контактна інформація).
 • Інформація про досвід роботи (напр., компетенція, досвід та рівень освіти, кваліфікація, досвід роботи та/або резюме, записи в трудову книжку та характеристики).
 • Дипломи про освіту.
 • Інформація, отримана під час співбесід та телефонних розмов.
 • Демографічні дані ( напр., дата народження, стать, національність).
 • Інформація щодо пільг та підстав їх отримання.
 • Переважні опції Кандидата, наприклад, переважна країна зайнятості, області, що представляють інтерес, а також, ваші бажані способи з'єднання з Компанією.
 • Інша інформація, така як, інформація, отримана з публічних джерел, а також інформація, пов'язана з кредитною або попередньою перевіркою, залежно від позиції, на яку ви подаєтеся.
 • Та інша інформація необхідна для прийняття рішення про працевлаштування.

Призначення збору, обробки та/або використання персональних даних кандидата

Ми збираємо, обробляємо та/або використовуємо Персональні дані кандидата з наступними цілями:

 1. Визначити Вашу кваліфікацію для працевлаштування та прийняття рішення про прийом на роботу.
 2. Оцінити Вашу відповідність вимогам інших вакансій.
 3. Підтвердити Персональні дані кандидата та перевірити рекомендації та/або провести попередню перевірку даних (при необхідності), в тому числі, але не обмежуючись:
  • Створювати та проводити опитування та оцінки.
  • Оцінювати, відбирати та наймати Кандидатів.
  • Проводити попередні та кредитні перевірки та оцінки, як того вимагає чи допускається чинним місцевим законодавством.
  • Щоб зв'язатися із третіми особами з метою отримання рекомендацій, наданими Вами для оцінки Ваших попередніх виступів.
 4. проінформувати Вас електронною поштою, смс чи іншим каналом про стан Вашого звернення з приводу працевлаштування до Компанії, в тому числі, але не обмежуючись:
  • Отримати додаткову інформацію, якщо це необхідно.
  • Інформувати Вас про наявні вакансії.
  • Надати Вам інформацію, що стосується Вашої заявки, і виконати Ваші запити.
 5. Допомогти, у разі запиту Кандидату, отримати ним/нею імміграційної візи або дозволу на роботу, якщо необхідно;
 6. Захистити наші права, інтереси та виконати наші правові обов’язки;
 7. Проінформувати Вас електронною поштою, смс чи іншим каналом про інші місцеві або міжнародні вакансії у Групі Компаній VEON, які, як ми вважаємо, підійдуть вам.
 8. Удосконалення послуг:
  • Ми можемо використовувати Ваші Персональні дані кандидата для розробки та вдосконалення процесів набору персоналу, веб-сайтів та інших пов'язаних з ними послуг. Де це можливо, ми використовуємо зведену анонімну або статистичну інформацію в контексті заходів з розробки.

У разі успішного звернення з приводу працевлаштування, Ваші Персональні дані можуть оброблятися для необхідних цілей при працевлаштуванні та бути включені до Вашої справи працівника.

Ми не збираємо та не використовуємо надані Вами в рамках цієї Згоди Персональні дані для інших цілей, що не перераховані вище.

Лише обмежена кількість осіб Компанії будуть мати доступ до Персональних даних кандидата, коли це необхідно у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

Компанія не збирає, не використовує, не розкриває та не обробляє у будь-який інший спосіб Персональні дані кандидата для маркетингових цілей.

Компанія не буде зберігати Персональні дані кандидата на довший період, ніж той, який передбачається для досягнення цілей, зазначених у цьому Повідомленні та/або необхідних чи дозволених чинним місцевим законодавством.

Крім того, Персональні дані кандидата можуть бути оброблені для інших цілей, які Кандидат явно погодив у кожному додатковому окремому випадку. Кожного разу, коли це необхідно та відповідає обов'язковим вимогам щодо ведення обліку, Компанія видаляє та/або анонімізує Персональні дані кандидата, які більше не потрібні.

Одержувачі даних кандидата

Ваші персональні дані будуть використовуватися виключно Компанією і для Компанії. Проте візьміть до уваги, що Ваші Персональні дані кандидата можуть бути розкриті:

 • Постачальникам послуг, які задіяні для вищевказаних цілей. Компанія вимагає, щоб ці компанії забезпечували належний захист Ваших Персональних даних кандидата та не використовували їх з неправомірними цілями. Серед таких постачальників є компанія Microsoft, яка підтримує функціонування платформи з використанням якої Ви взаємодієте з юридичними особами Групи Компаній VEON;
 • Юридичним особам Групи Компаній VEON. Враховуючи те, що відповідальність підрозділу HR, а також адміністративна відповідальність керівників за підбір кандидатів та діяльність Компанії може частково покладатися на головну компанію VEON Ltd., яка знаходиться в м. Амстердам, Нідерланди, та на інших афілійованих осіб Компанії (далі – «Юридичні особи групи компаній VEON»), Компанія може передавати або відкривати доступ до відповідних Персональних даних кандидата, в обсязі, встановленому чинним місцевим законодавством, тим одержувачам і для цілей, визначених у розділі ІІІ цього Повідомлення. Всі Юридичні особи Групи Компаній VEON вказані на сайті https://www.veon.com/

Дані Кандидата можуть використовуватися у всьому світі у зв'язку з процесами найму в Компанії. Таким чином, Персональні дані кандидата можуть бути передані через національні кордони, і до них можуть звертатися інші Юридичні особи Групи Компаній VEON, з країн, що мають різні закони, що забезпечують різний ступінь захисту. Юридичні особи Групи Компаній VEON та постачальники послуг, які використовують Персональні дані кандидата, можуть знаходитись під юрисдикціями, що не забезпечують той рівень захисту Персональних даних кандидата, який забезпечується у Вашій рідній країні. Компанія зобов’язується забезпечити, щоб такі міжнародні передачі даних відбувались у відповідності до вимог чинного законодавства із захисту персональних даних. Компанія буде вимагати, щоб Юридична особа Групи Компаній VEON або відповідний постачальник послуг гарантували належний рівень захисту даних, як того вимагає чинний закон про захист даних за допомогою укладання договору або у інший спосіб. Компанія буде (і) здійснювати належну юридичну перевірку при відборі таких постачальників послуг, та (іі) вимагати через відповідні договірні процедури, щоб такі постачальники послуг здійснювали технічні та організаційні заходи безпеки належним чином щодо захисту та обробки Персональних даних кандидата лише за дорученням Компанії та ні за яких інших обставин. Перелік цих постачальників, під юрисдикцією яких знаходиться обробка даних, може бути наданий Кандидату за його письмовим запитом, як зазначено нижче в розділі VII.

Компанія не розкриває Персональні дані кандидата будь-якій третій стороні, яка не є (а) Юридичною особою Групи Компаній VEON, або (б) постачальником послуг за письмовим договором, без попереднього повідомлення Кандидата та отримання позитивної згоди для такого розкриття.

Обов'язкове розкриття інформації: Компанія може вимагати від або, відповідно до вимог чинного місцевого законодавства, розкривати Персональні дані кандидата певним органам влади або іншим третім особам, наприклад, урядовим відомствам, відповідальним за діяльність у сфері зайнятості, статистичної інформації або поліції чи іншим правоохоронним органам, наприклад, у контексті проведення попередньої перевірки.

Злиття та поглинання: коли компанія вживає заходів для продажу, купівлі, об'єднання чи іншої реорганізації своєї діяльності в деяких країнах, це може полягати у розкритті інформації для таких компаній. За таких обставин, Компанія прийматиме всі розумні заходи, щоб гарантувати, що необхідні заходи для захисту Персональних даних кандидата прийняті такими компаніями.

Інше: Компанія також може розкривати та іншим чином обробляти Персональні дані кандидата відповідно до вимог чинного місцевого законодавства для захисту законних інтересів Компанії, наприклад, у цивільних чи кримінальних справах.

Одночасно, якщо Ви є кандидатом на участь у програмі стажування STARt Yourself, з метою отримання вашого відеоінтерв’ю, Вам буде надіслано посилання від компанії VCV Inc., яка здійснить обробку ваших Персональних даних відповідно до власної політики приватності розміщеної за посиланням https://vcv.ai/pages/privacy-policy. Ми звертаємо Вашу увагу, що ми не несемо жодної відповідальності за порядок збору та обробки ваших Персональних даних компанією VCV Inc., а лише користуємося їх послугами щодо отримання та обробки вашого відеоінтерв’ю.

Якщо Ви є кандидатом на участь у програмі стажування STARt Yourself@B2B Sales, з метою отримання вашого відеоінтерв’ю, Вам буде надіслано посилання від компанії ТОВ “Онлайн Видео Рекрутинг”, яка здійснить обробку ваших Персональних даних відповідно до власної політики приватності розміщеної за посиланням https://ovr360.biz/policy. Ми звертаємо Вашу увагу, що ми не несемо жодної відповідальності за порядок збору та обробки ваших Персональних даних компанією ТОВ “Онлайн Видео Рекрутинг”, а лише користуємося їх послугами щодо отримання та обробки вашого відеоінтерв’ю.

Захист та достовірність даних

Ми докладемо необхідних розумних зусиль, щоб здійснити належні заходи по відношенню до незаконної чи неправомірної обробки Персональних даних кандидата, та понесених втрат або збитків, зловживань, здійснення несанкціонованого доступу, розкриття, виправлення або знищення таких даних. Ми повинні забезпечити процедури і технології захисту Персональних даних кандидата від моменту збору до моменту їх знищення. Забезпечити захист Персональних даних кандидата означає гарантувати конфіденційність, цілісність та доступність Персональних даних кандидата (в рамках повноважень).

Компанія та Юридичні особи Групи Компаній VEON, наскільки це допустимо, також підтримують законні процедури і надають гарантії, що такі дані є надійними, точними, повними та актуальними для їх цільового призначення.

Конфіденційність та безпека є ключовими міркуваннями для Компанії. Ми визначили конкретні обов'язки щодо вирішення питань, пов'язаних із конфіденційністю та безпекою. Ми застосовуємо нашу внутрішню політику та керівні принципи шляхом відповідного вибору заходів, включаючи, активне і реактивне управління ризиками, інженерію безпеки та конфіденційності, навчання та оцінку. Ми вживаємо відповідні розумні заходи для вирішення питання про безпеку в Інтернеті, фізичну безпеку, ризик втрати даних та інші подібні ризики, беручи до уваги ризик, який представляє обробка, та характер захищених даних. Крім того, ми обмежуємо доступ до наших баз даних, що містять особисті дані, уповноваженим особам, які мають обґрунтовану потребу отримати доступ до такої інформації.

Доступ до персональних даних кандидата

Відповідно до чинного місцевого законодавства, кандидати мають право на доступ, ознайомлення, оновлення, виправлення, а також на запит про видалення своїх Персональних даних кандидата.

Кандидати повинні направляти в Компанію будь-які запити про надання доступу та оновлення, або виправлення чи видалення своїх Персональних даних кандидата, як зазначено нижче у розділі VII.

Якість даних та ваші права

Інформація, яку подає Кандидат, повинна бути повною, точною та актуальною. Ми приймаємо розумні кроки, щоб зберегти Персональні дані кандидата, які ми маємо в своєму розпорядженні точними і видалити невірні або непотрібні особисті дані. Ми закликаємо Кандидата періодично переглядати Персональні дані кандидата через обліковий запис Кандидата, щоб переконатися, що вони є актуальними. У тій мірі, в які це дозволено або вимагається чинним місцевим законодавством або за згодою Кандидата, ми можемо використовувати публічні джерела для перевірки того, що Персональні дані кандидата, які ми маємо в своєму розпорядженні є правильними.

Стосовно обробки Персональних даних кандидата, Кандидат завжди матиме права, передбачені чинним місцевим законодавством. Крім того, це Повідомлення надає Кандидату право знати, які Персональні дані кандидата ми маємо відносно Кандидата; вимагати вилучення чи оновлення неповних, неправильних, непотрібних або застарілих особистих даних, а також, заперечувати на законних підставах, що Компанія обробляє Персональні дані кандидата.

Можуть існувати певні категорії інформації, передбачені чинним місцевим законодавством, які Компанія може законно утримувати. Якщо Компанія відмовляється надавати доступ до будь-яких Персональних даних кандидата, Кандидатові буде надано підстави для такого рішення.

У випадку, якщо Кандидат скасовує згоду або заперечує проти певних процесів обробки або повністю знищує профіль, Компанія може не мати можливості продовжувати процес прийому на роботу з Кандидатом.

Кандидат може звернутися до Компанії у випадку будь-яких запитань щодо питань конфіденційності. Такі запитання та зауваження можуть бути зроблені або повідомлені на наступну адресу електронної пошти: hr@kyivstar.net

Зміни до цього повідомлення

Компанія може час від часу змінювати це Повідомлення змінювати або відкликати доступ до рекрутінгової системи “Lever Talent Acquisition Suite” у будь-який час з будь-якими додатковими повідомленнями чи без них. Проте, якщо це Повідомлення змінено суттєво, несприятливим чином, Компанія розмістить повідомлення про такі зміни на початку цього Повідомлення та на домашній сторінці веб-сайту Компанії протягом тридцяти (30) календарних днів з дати такої зміни. Ми рекомендуємо, щоб Кандидат повторно перевіряв це Повідомлення, час від часу, щоб дізнатися про будь-які зміни, внесені до цього Повідомлення.

Згода кандидата

Я ознайомлений з «Повідомленням про обробку персональних даних кандидата», повністю розумію його зміст і надаю свою пряму згоду на:

 • Застування його умов в дозволених цілях, пов’язаних з моїм працевлаштуванням, в тому числі, на збір, обробку та використання моїх Персональних даних кандидата Компанією.
 • Можливу міжнародну передачу моїх Персональних даних кандидата Юридичним особам Групи Компаній VEON або іншим третім особам, які знаходяться на території іншої юрисдикції, з метою і в порядку, описаному в «Повідомленні про обробку персональних даних кандидата».
 • Міжнародну передачу моїх Персональних даних, кандидата, наданих мною у своєму резюме, а також, зібраних у процесі переговорів та перевірки щодо мого майбутнього працевлаштування у Компанію, для їх обробки підрозділами Компанії та Юридичних осіб Групи Компаній VEON у рекрутінговій системі “Lever Talent Acquisition Suite” (компанія Lever www.lever.co ,яка знаходиться на території юрисдикції США), з якої мої Персональні дані кандидата будуть видалені:
  • працівником HR та переміщені до моєї справи працівника у разі успішного працевлаштування до Компанії;
  • працівником HR, якщо вони більше не потрібні;
  • мною, шляхом видалення мого профілю Кандидата на цьому сайті.

Я проінформований Компанією про свої права, як суб’єкт Персональних даних, визначені в статті 9 Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі, про право у будь-який час відкликати свою згоду. Однак, це відкликання не вплине на законність обробки Персональних даних кандидата, яка була здійснена протягом фактичної дії наданого оригіналу згоди.