Мобільний зв'язок та здоров’я людини

Мобільний телефонний зв’язок сьогодні — це одна з найбільш успішних та дуже динамічних за розвитком областей радіозв’язку. Дедалі більше людей користуються мобільними телефонами як звичайним та необхідним засобом комунікації. Кількість абонентів постійно зростає, а також виникає потреба покриття мережею нових територій. Цілком природно, що внаслідок цього оператори збільшують кількість базових станцій задля підвищення якості зв’язку та обслуговування.

Однак більшість користувачів не знайомі з принципами функціонування радіозв’язку. Через це виникає суспільне обговорення щодо можливого негативного впливу на здоров’я високочастотних радіосигналів, що поширюються між мобільними телефонами та базовими станціями. З’являються публікації, котрі відверто спекулюють на побоюваннях людей. Вкупі з браком достовірної інформації це викликає цілком зрозумілі питання з боку громадськості. Основними операторами мобільного зв’язку України було узгоджену загальну позицію телекомунікаційної галузі. ЇЇ наведено нижче.

Офіційна позиція галузі

Сьогодні в Україні налічується вже більш ніж 51 млн абонентів різних мобільних операторів. Рівень проникнення мобільного зв’язку складає близько 108%. За 10 років користування мобільним зв’язком кількість абонентів збільшилась в 1000 разів. За даними ВООЗ наразі у світі мобільним зв'язком користуються 6,9 мільярда людей. Мобільні телефони стали основним засобом комунікації та невіддільною складовою нашого життя.

Робота мобільного зв'язку забезпечується розвинутою мережею базових станцій (фіксованих антен), які передають інформацію на комутаційні центри за допомогою радіочастотних сигналів (РЧ-сигнали). У світі на сьогодні експлуатується близько 1,4 мільйона базових станцій, більш ніж 60 000 з них розташовані в Україні. З метою забезпечення підвищення якості мобільного зв'язку оператори збільшують кількість базових станцій та здійснюють їхнє постійне переоснащення відповідно до найновітніших технологічних розробок галузі. Факт наявності значної кількості радіо технічних об'єктів подекуди викликає занепокоєння можливим впливом радіосигналів на здоров'я користувачів.

Це питання вже давно знаходиться під пильним наглядом світової спільноти. У світі за останнє десятиріччя було проведено кількасот досліджень радіочастотних електромагнітних полів, зокрема наслідків впливу сигналів мобільних пристроїв та мережевих елементів на людину.

У результаті проведених досліджень Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно визнала: «Жодна з проведених останнім часом експертиз не підтвердила, що РЧ-поля, створювані мобільними телефонами або базовими станціями мобільного зв'язку, негативно позначаються на здоров'ї людей».

Міжнародна Агенція з дослідження ракових захворювань (IARK) також визначила свою позицію стосовно чуток про вплив базових станцій мобільного зв'язку на здоров'я людей і довкілля:

«Рівень радіочастотного випромінювання від антен базових станцій, які використовуються для мобільного стільникового зв'язку, є значно нижчим за гранично допустимі федеральні норми радіобезпеки. Тому немає жодних підстав для чуток, що базові станції можуть нести потенційні ризики для здоров'я населення, що мешкає у зоні дії такого обладнання».

Важливо також знати, що в Україні діють європейські норми безпеки рівня електромагнітного випромінювання для елементів мережі мобільного зв’язку. Встановлені в Україні максимальні допустимі рівні випромінювання значно нижчі за допустимий рівень впливу РЧ-сигналів радіо та телевізійних передавачів, деяких інших побутових приладів (наприклад, НВЧ-печей).

З результатами офіційних досліджень можна ознайомитися за посиланнями:

Найчастіше запитують