Мобільний зв'язок та здоров’я людини

Мобільний телефонний зв’язок сьогодні — це одна з найбільш успішних та дуже динамічних за розвитком областей радіозв’язку. Дедалі більше людей користуються мобільними телефонами як звичайним та необхідним засобом комунікації. Кількість абонентів постійно зростає, а також виникає потреба покриття мережею нових територій. Цілком природно, що внаслідок цього оператори збільшують кількість базових станцій задля підвищення якості зв’язку та обслуговування.

Однак більшість користувачів не знайомі з принципами функціонування радіозв’язку. Через це виникає суспільне обговорення щодо можливого негативного впливу на здоров’я високочастотних радіосигналів, що поширюються між мобільними телефонами та базовими станціями. З’являються публікації, котрі відверто спекулюють на побоюваннях людей. Вкупі з браком достовірної інформації це викликає цілком зрозумілі питання з боку громадськості. Основними операторами мобільного зв’язку України було узгоджену загальну позицію телекомунікаційної галузі. ЇЇ наведено нижче.

Офіційна позиція галузі

Сьогодні в Україні налічується вже більш ніж 51 млн абонентів різних мобільних операторів. Рівень проникнення мобільного зв’язку складає близько 108%. За 10 років користування мобільним зв’язком кількість абонентів збільшилась в 1000 разів. За даними ВООЗ наразі у світі мобільним зв'язком користуються 6,9 мільярда людей. Мобільні телефони стали основним засобом комунікації та невіддільною складовою нашого життя.

Робота мобільного зв'язку забезпечується розвинутою мережею базових станцій (фіксованих антен), які передають інформацію на комутаційні центри за допомогою радіочастотних сигналів (РЧ-сигнали). У світі на сьогодні експлуатується близько 1,4 мільйона базових станцій, більш ніж 60 000 з них розташовані в Україні. З метою забезпечення підвищення якості мобільного зв'язку оператори збільшують кількість базових станцій та здійснюють їхнє постійне переоснащення відповідно до найновітніших технологічних розробок галузі. Факт наявності значної кількості радіо технічних об'єктів подекуди викликає занепокоєння можливим впливом радіосигналів на здоров'я користувачів.

Це питання вже давно знаходиться під пильним наглядом світової спільноти. У світі за останнє десятиріччя було проведено кількасот досліджень радіочастотних електромагнітних полів, зокрема наслідків впливу сигналів мобільних пристроїв та мережевих елементів на людину.

У результаті проведених досліджень Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно визнала: «Жодна з проведених останнім часом експертиз не підтвердила, що РЧ-поля, створювані мобільними телефонами або базовими станціями мобільного зв'язку, негативно позначаються на здоров'ї людей».

Міжнародна Агенція з дослідження ракових захворювань (IARK) також визначила свою позицію стосовно чуток про вплив базових станцій мобільного зв'язку на здоров'я людей і довкілля:

«Рівень радіочастотного випромінювання від антен базових станцій, які використовуються для мобільного стільникового зв'язку, є значно нижчим за гранично допустимі федеральні норми радіобезпеки. Тому немає жодних підстав для чуток, що базові станції можуть нести потенційні ризики для здоров'я населення, що мешкає у зоні дії такого обладнання».

Важливо також знати, що в Україні діють європейські норми безпеки рівня електромагнітного випромінювання для елементів мережі мобільного зв’язку. Встановлені в Україні максимальні допустимі рівні випромінювання значно нижчі за допустимий рівень впливу РЧ-сигналів радіо та телевізійних передавачів, деяких інших побутових приладів (наприклад, НВЧ-печей).

З результатами офіційних досліджень можна ознайомитися за посиланнями:

Найчастіше запитують

Базові станції встановлюють для забезпечення надійного зв’язку на заданій території (яку називають територією покриття). Базові станції об’єднуються шляхом використання радіорелейних прольотів або оптично-волоконних з’єднань в єдину мережу для підтримки безперервного зв’язку між мобільним абонентом при переміщенні абонента у просторі.

При здійсненні дзвінка, абонент за допомогою стільникового телефону через радіоканал з’єднується з базовою станцією. Якщо цьому абонентові дозволено отримувати послуги стільникового зв’язку, то через мережу базових станцій встановлюється зв’язок з визначеним кінцевим абонентом.

У листопаді 2022 року МОЗ України привів стандарти та санітарні норми електромагнітного випромінювання до таких, які застосовуються в країнах Європейського союзу. Відповідно було встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного поля не більше 100 мкВт/см².

Так, якщо сумарна потужність випромінювання не перевищує гранично допустимих рівнів, установлених санітарними нормами.

Так, якщо сумарна потужність випромінювання не перевищує гранично допустимих рівнів, установлених санітарними нормами.

Дозвіл на встановлення базової станції дає Укрчастотнагляд (УЧН, http://www.ucrf.gov.ua/) на підставі заявки оператора зв’язку, що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії, яка видається Національною комісією з питань зв’язку України (НКРЗ, http://nkrz.gov.ua/). Перед видачею дозволу УЧН проводить попереднє вивчення проєктної документації радіотехнічного об’єкта, сертифікатів на обладнання, проводить аналіз електромагнітної сумісності. Крім того, УЧН проводить постійний моніторинг об’єктів на предмет виявлення порушень: станцій, що введені в експлуатацію, без наявності належних погоджень, і т.д. Безпосередньо перед початком будівельно-монтажних робіт проєктною організацією розробляється робочий проєкт, який містить окремий розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище». Матеріали ОВНС розробляються на підставі результатів оцінки впливів на природне, соціальне і техногенне середовище, де наведені розрахунки гранично допустимих рівнів ЕМП базової станції та містять відомості про межі санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови з позначенням на ситуаційній схемі.

Місце розташування базової станції обирається виходячи з необхідності забезпечити покриття і якість зв’язку та обумовлене наявністю приміщень чи територій, що відповідають технічним вимогам для встановлення відповідного обладнання.

Для операторів мобільного зв’язку зараз виділено декілька діапазонів — смуги частот в районі 900 Мгц, 1800 МГц, 2100 МГц і 2600 МГц, які не перетинаються в частотному спектрі з частотами звичайного телебачення. Устаткування станцій мобільного зв’язку сертифіковане, в тому числі й на побічні випромінювання. Таким чином унеможливлений жодний вплив на побутові прилади, включаючи телеприймачі.

Нормативна база України в області гігієни електромагнітного випромінювання повністю відповідає вимогам, що застосовуються на телеком ринках країн Європейської спільноти.

Для порівняння, гранично допустимі рівні електромагнітного випромінювання:

  • Країни ЄС — 100 мкВт/см2
  • Україна — 100 мкВт/см2
  • Данія, Норвегія, Швеція — 900 мкВт/см2
  • США — 1000 мкВт/см2