Умови використання знаків для товарів та послуг ПрАТ Київстар

Ці Умови є публічним договором, який створює юридичні наслідки у розумінні статті 633 Цивільного Кодексу України і поширює свою дію на будь-яких юридичних та фізичних осіб (далі – Бізнес-партнери), які на законних правових підставах використовують у своїй діяльності знаки для товарів та послуг, що належать ПрАТ «Київстар» (далі – Київстар).

Загальні принципи

Дотримання найвищих стандартів етичної поведінки та професійної цілісності, соціальних стандартів, повага до прав людини сприяють покращенню бізнес-результатів у довгостроковій перспективі. Ми дотримуємось цих принципів і вимагаємо від Бізнес-партнерів їх дотримання та виконання положень цих Умов. Ці Умови розроблено із застосуванням найкращої практики в секторі інформаційних та телекомунікаційних технологій, зокрема Кодексу етики Коаліції за соціальну відповідальність в електронній промисловості (Electronic Industry Citizen Coalition Code of Conduct), а також міжнародних правових норм, таких як конвенція Міжнародної організації праці та інших нормативно-правових актів.

Чесна та етична поведінка

Ми визнаємо невід'ємну цінність чесної та етичної поведінки і те, як вона допомагає нашому бізнесу в найближчій та довгостроковій перспективі. Це не просто слова. Це – наші цінності. Чесність, етичність та добропорядність мають значення. Вчиняти правильно за будь-яких обставин – завжди важливо. Ми будемо працювати з нашими Бізнес-партнерами над постійним покращенням комерційної ефективності, дотримуючись вимог цих Умов.

Дотримання місцевого законодавства та нормативно-правових актів

Бізнес-партнери мають здійснювати свою діяльність у рамках законів, нормативно-правових актів та стандартів, що застосовуються в Україні. Якщо предмет регулювання законів, що застосовуються, та Умов однаковий і не виникає суперечностей в регулюванні, застосовуються більш високі стандарти. Якщо будь-яка вимога Умов суперечить чинному законодавству, застосовуються найвищі стандарти, що відповідають чинному національному законодавству.

Хабарництво та корупція

Київстар не є толерантним до жодної форми корупції або хабарництва. Київстар категорично виступає проти корупції, хабарництва, комерційного підкупу, шахрайства, крадіжок, шантажу та розкрадань. Бізнес-партнери повинні дотримуватись усіх чинних законів із протидії хабарництву та вести належний бухгалтерський облік та звітність, які правильно відображають всі угоди та не містять неправдивої або оманливої інформації. Бізнес-партнерам забороняється давати, пропонувати, вимагати або погоджуватись приймати гроші чи будь-яку цінність від будь-кого, прямо чи опосередковано, для отримання неналежної переваги у діяльності, пов'язаної з Київстар.

Конфіденційність та захист даних

Бізнес-партнери забезпечуватимуть конфіденційність будь-якої інформації, що стосується Київстар, його господарської діяльності, контрактів, проектів, фінансового стану та результатів, крім випадків, прямо та письмово узгоджених з Київстар щодо поводження з такими даними. Бізнес-партнери забезпечуватимуть розумні очікування щодо дотримання конфіденційності персональних даних осіб, з якими вони ведуть бізнес або взаємодіють та дотримання вимог законодавства щодо захисту персональних даних та інформаційної безпеки, під час збору, обробки та передачі персональних даних у діяльності пов’язаній з Київстар.

Анти-конкурентна поведінка

Бізнес-партери не порушуватимуть та не допускатимуть будь-яких порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Бізнес-партнери повинні дотримуватись стандартів чесного ведення бізнесу, реклами та конкуренції.

Легалізація коштів, набутих злочинним шляхом

Бізнес-партнери повинні рішуче протидіяти будь-яким формам легалізації коштів, набутих злочинним шляхом («відмивання грошей») та повинні вживати всіх заходів з метою протидії використанню їхніх фінансових операцій для відмивання грошових коштів іншими особами.

Права людини

Бізнес-партнери повинні поважати та дотримуватись загальних прав людини, викладених в Загальній декларації прав людини ООН. Бізнес-партнери не допускатимуть порушень прав людини та поважатимуть особисту гідність, приватне життя та права кожної людини. Бізнес-партнери не дозволятимуть будь-яку неприйнятну поведінку або ставлення до працівників, таку, як, наприклад, але не обмежуючись, моральна жорстокість, фізичне насильство, жорстоке поводження з людьми з обмеженими можливостями, рабство або сексуальні домагання.

Примусова праця

Бізнес-партнери не повинні використовувати будь-яку форму примусової праці, боргової залежності чи недобровільну та обов'язкову працю. Бізнес-партнери не вимагатимуть від працівників віддавати їм будь-яке державне посвідчення особи, паспорт чи дозвіл на працевлаштування в якості умови працевлаштування. Бізнес-партнери повинні забезпечити, щоб трудові відносини між працівником та Бізнес-партнерами були добровільними та вільними від загроз, залякування або примусу.

Дитяча праця

Бізнес-партнери не повинні використовувати дитячу працю. Там, де законодавством не встановлено мінімальний вік для початку працевлаштування, під визначення «дитина» підпадає будь-яка особа, молодша за 15 років. Цей мінімальний вік для працевлаштування передбачається у декількох конвенціях Міжнародної Організації Правці (МОП).

Відкриті та чесні взаємовідносини

Бізнес-партнери будуть підтримувати відкриті та чесні взаємовідносини між працівниками та керівництвом без страху помсти, репресій, залякування чи домагань і визнавати, в межах чинного законодавства, право на вільне об'єднання працівників.

Заборона дискримінації

Бізнес-партнери повинні забезпечити, щоб їхні працівники не зазнавали жорстокого поводження та незаконної дискримінації. Бізнес-партнери не повинні вдаватися до дискримінації за будь-якими ознаками, включаючи ознаки віку, раси, кольору шкіри, національної приналежності, статусу корінного населення, національного походження, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, інвалідності, вагітності, стану здоров'я, релігії, соціального походження чи статусу, політичної приналежності, членства у профспілці, сімейного статусу або статусу ветерана при працевлаштуванні та трудових відносинах, зокрема в питаннях підвищення заробітної плати, заохочень та доступу до навчання.

Відповідальність за недотримання вимог цих Умов

Київстар залишає за собою право припинити будь-які бізнес-відносини з Бізнес-партнером та заборонити використання знаків для товарів та послуг, що належать ПрАТ «Київстар», у разі виявлення фактів недотримання вимог цих Умов