2021

Фінансова й аналітична інформація

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора 2021

International Financial Reporting Standards Separate Financial Statements and Independent Auditor's Report 2021

Консолідована фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора 2021

Consolidated Financial Statements in accordance with International Financial Reporting Standards and Independent Auditor's Report 2021

2020

Фінансова й аналітична інформація

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора_2020

Консолідована фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора 2020

2019

Фінансова й аналітична інформація

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора_2019

Консолідована фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора 2019

2018

Фінансова й аналітична інформація

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора_2018

Консолідована фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора 2018

2017

Фінансова й аналітична інформація

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та звіт незалежного аудитора_2017 (PDF, 2 МБ)

2016

Фінансова й аналітична інформація

Звіт за 2015-2016 рр. (PDF, 21 МБ)

Звіт за 2016 рік і консолідована фінансова звітність (PDF,5.3 МБ)

2015

Фінансова й аналітична інформація

Звіт за 2015 рік і консолідована фінансова звітність (PDF, 2.6 МБ)

2014

Фінансова й аналітична інформація

Звіт за 2014 рік і консолідована фінансова звітність(PDF, 6 МБ)

2013

Фінансова й аналітична інформація

Звіт за 2013 рік і консолідована фінансова звітність(PDF, 7 МБ)

2010

Фінансова й аналітична інформація

Консолідована фінансова звітність за 2010 р. разом з висновком незалежних аудиторів(PDF, 2 МБ)

2009

Фінансова й аналітична інформація

Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2009, 2008 і 2007 рр. разом з висновком незалежних аудиторів(PDF, 7 МБ)

Попередні скорочені консолідовані звіти про прибутки та збитки, підготовлені згідно з МСФЗ, зведена аналітична інформація та основні показники за дев’ять місяців, що закінчились 30 вересня 2009 та 2008 рр.(PDF, 245 КБ)

Попередні стислі консолідовані звіти про прибутки та збитки, підготовлені згідно з МСФЗ, зведена аналітична інформація та основні показники за шість місяців, що закінчились 30 червня 2009 та 2008 рр.(PDF, 235 КБ)

Скорочені консолідовані звіти про повний дохід за три місяці, що закінчились 31 березня 2009 і 2008 рр.(PDF, 217 КБ)

2008

Фінансова й аналітична інформація

Консолідована фінансова звітність на 31 грудня 2008 року разом зі Звітом незалежних аудиторів(PDF, 3 МБ)

Стислі консолідовані звіти про прибутки та збитки за дев’ять місяців, що закінчились 30 вересня 2008 і 2007 рр.(PDF, 220 КБ)

Скорочені зведені фінансові звіти повного прибутку за шість місяців, по закінченню 30 червня 2008 та 2007 рр.(PDF, 103 КБ)

Стислі консолідовані звіти про прибутки та збитки за три місяці, що закінчились 31 березня 2008 і 2007 рр.(PDF, 109 КБ)

2007

Фінансова й аналітична інформація

Річна інформація емітента цінних паперів - закритого акціонерного товариства за 2007 рік(PDF, 173 КБ)

Річна інформація емітента цінних паперів - закритого акціонерного товариства за 2007 рік(PDF, 2.6 МБ)

Щорічний звіт на початку та наприкінці року 31 грудня 2007 р.(PDF, 181 КБ)

Повідомлення про вибори МСФО – 2012 Векселі(PDF, 64 КБ)

Повідомлення про вибори МСФО – 2009 Векселі(PDF, 64 КБ)

2006

Фінансова й аналітична інформація

Стислі консолідовані звіти про прибутки та збитки за дев’ять місяців, що закінчились 30 вересня 2006 і 2005 рр., а також за рік, що закінчився 31 грудня 2005 р.(PDF, 100 КБ)

Стислі консолідовані звіти про прибутки та збитки за шість місяців, що закінчились 30 липня 2006 і 2005 рр., а також за рік, що закінчився 31 грудня 2005 р.(PDF, 163 КБ)

Стислі консолідовані звіти про прибутки та збитки за три місяці, що закінчились 31 березня 2006 і 2005 рр., а також за рік, що закінчився 31 грудня 2005 р.(PDF, 281 КБ)