close
close
Обрати: регіон район
close
menu

Анкетування

Послуга, що допомагає одержати інформацію для оцінки кон’юнктури ринку або ефективності проведених маркетингових заходів. Здійснюється шляхом телефонування до абонентів наданої клієнтом бази і заповнення підготовленої анкети.

Голосування

Підтримка голосувань, опитувань і рейтингів, які проводяться на телебаченні, радіо та в інших ЗМІ. Можливість обрати загальнонаціональний номер типу 30-ХХХХХ або локальний номер у великих містах України.

У підсумку клієнт отримує:

  • результати голосування в режимі он-лайн;
  • статистику за зверненнями, які надійшли;
  • структуру трафіка та аналіз у розрізах, що цікавлять.

Переваги

  • Анкетування проводять фахівці з досвідом проведення масштабних кампаній.
  • Обробка великих обсягів інформації здійснюється у найкоротший термін.
  • Використання автоматизованої системи дзвінків, що дозволяє обробити на 30-50% більше інформації без втрати якості та збільшення термінів.

Приклади використання

  • Проекти організацій, що займаються маркетинговими та соціологічними дослідженнями.
  • Проекти рейтингових агенцій.
  • Проекти будь-яких компаній, які бажають здійснити самостійне опитування споживачів, партнерів, протестувати продукт, ринок тощо.
Бізнесу
Наприклад: How to find out your tariff